Czym są rejestry medyczne?

Korzyści wynikające z wdrożenia REJESTRÓW MEDYCZNYCH

 

Spośród dostępnych definicji warto przytoczyć dwie. Wskazują one na inne aspekty zagadnienia, ujmując odmienny jego zakres. Obie są jednakowo ważne dla zrozumienia natury rejestrów medycznych; obie (choć w nieco inny sposób) podkreślają ich główne cechy. W pierwszym ujęciu, bardziej potocznym, można je traktować jako bazy danych archiwizujące informacje medyczne o pacjencie i chorobie, z którą się boryka. Drugie znaczenie traktuje rejestry medyczne rozleglej, uznając je za narzędzia służące zdrowiu publicznemu, magazynujące wiedzę o tym zdrowiu oraz zmienne demograficzne.

 

Jak powstają rejestry medyczne?

 

Na poziomie metodologicznym rejestry medyczne zbliżone są do badań klinicznych. Cel obu przedsięwzięć również wydaje się podobny. Jest nim pozyskanie informacji o przedmiocie badań – chorobie, leku, bądź kuracji. O ile jednak badanie kliniczne ma pewne ograniczenia – eksperymenty można prowadzić wyłącznie na zamkniętych grupach uczestników w określonym czasie – o tyle materiał badawczy, jaki pozwalają zebrać ze względu na posiadaną formułę rejestry medyczne, jest bez porównania rozleglejszy i bogatszy. Badacze twierdzą, że rejestry medyczne są nieprzebranym źródłem wiedzy dla IV fazy badań klinicznych – fazy pozalaboratoryjnej.

 

REJESTRY MEDYCZNE – wymiar społeczny

 

Stworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych jest co prawda kosztowne, ale zgromadzone dane stanowią ogromny społeczny zysk. Rejestry medyczne pozwalają monitorować terapie i badać ich skuteczność, a także oszacowywać odpowiednie nakłady finansowe. Dzięki nim możliwe jest sprawne nadzorowanie efektywności i poziomu opieki zdrowotnej. Pomagają przewidzieć zapotrzebowanie na medykamenty oraz usługi. Można ich również z powodzeniem używać do celów epidemiologicznych.

 

REJESTRY MEDYCZNE – aspekt naukowy

 

Rejestry medyczne pozwalają na długotrwałą obserwację i, jak wspomniano, znakomicie pod tym względem uzupełniają badania kliniczne – zbierają dane o skutkach ubocznych wynikających z długotrwałego stosowania testowanych wcześniej w placówkach naukowo-badawczych leków. Standaryzacja metod pozyskiwania informacji oraz magazynowania wiedzy, a także ujednolicenie formuł zapisu sprawiają z kolei, że rejestry medyczne stają się interoperacyjne. Ułatwiają współpracę poszczególnych placówek, a także pomagają w uniknięciu redundancji, czyli zbędnego mnożenia tych samych danych.


badania statystyczne badania kliniczne badania obserwacyjne

"Współpraca z przedstawicielami firmy Biostat charakteryzowała się godnym pochwały profesjonalizmem, rozumieniem potrzeb klienta i szybkim reagowaniem na nie, a powstały w wyniku współpracy produkt finalny cechuje wysoka jakość"

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

"Firma Biostat wywiązuje się z swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane przez firmę rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu"

Mundipharma Polska

"Cały zakres prac powierzonych firmie Biostat, realizowany był bardzo sprawnie i szybko. Na każdym etapie pracownicy firmy, uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu"

Śląski Uniwersytet Medyczny W Katowicach
16

Lat Doświadczenia

30

Ekspertów

40

Firm Farmaceutycznych

1000

Badań

Kontakt

Biostat


ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 22 12 28 025

Tel. kom.: (+48) 668 300 664

E-mail: biuro@biostat.com.pl

www.biostat.com.pl