Tag: płatne ankiety internetowe

Płatne ankiety jako skuteczny sposób ankietyzacji

Innowacyjne metody przeprowadzania procesów badawczych, pozwoliły na wprowadzenie płatnych ankiet, które podnoszą jakość procesów badawczych, a przy tym umożliwiają udostępnienie ankiety szerokiemu gronu odbiorców. Rozwiązanie w postaci ankietyzacji on-line przynosi zarówno korzyści badaczom, jak i ankietowanym. Wraz z zastosowaniem tego typu ankiet pojawiła się możliwość zarabiania przez badanych na  ankietach za pieniądze.

 

Na czym polega przewaga ankietyzacji on-line?

Procesy badawcze, które wykorzystują narzędzia do ankietyzacji online charakteryzują się szybkością realizacji badania. Ponadto pozyskane wyniki wyróżniają się wysoką jakością i rzetelnością, co możliwe jest dzięki wyeliminowaniu:

 • efektu ankietera - zdarza się, że ankieter nawet w sposób nieświadomy wpływa na odpowiedzi ankietowanego np. poprzez ton głosu, gesty, ubiór,
 • presji wywieranej na ankietowanych, która wiąże się z pozbawieniem ich komfortu oraz możliwości swobodnej wypowiedzi, np. w przypadku tematów uważanych za społeczne tabu,
 • w ankietowanych poczucia, że są oceniani.

 

Dlaczego ankietowani lubią badania online?

Wśród najpopularniejszych przyczyn, które sprawią, że ankietowani chętnie biorą udział w badaniach online można wymienić:

 1. możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy lub pozyskania bonów czy nagród,
 2. umożliwienie wypełniania ankiet w dowolnym miejscu i o dowolnej porze,
 3. możliwość uzyskania korzyści nawet wtedy, gdy nie przejdzie się przez pytania filtrujące, które sprawdzają, czy ankietowany posiada wystarczające kompetencje do wypełnienia ankiety,
 4. dostęp do panelu badawczego, na którym regularnie zamieszczane są ankiety.

 

Co zyskuje ankietowany decydując się na udział w badaniach online?

Decydując się na wypełnianie ankiet online należy pamiętać, że użytkownik sam decyduje czy chce wziąć udział w badaniu czy też nie. Ponadto użytkownik panelu:

 • ma możliwość wybrania badań, w których chce wziąć udział,
 • zyskuje możliwość zrezygnowania z wypełniania ankiety na dowolnym etapie badania,
 • sam wybiera czas i miejsce wypełniania ankiety;
 • czasami zyskuje dostęp do ostatecznych wyników badania lub może porównać swoje wyniki na tle innych.

 

Korzyści zachęcające do wypełniania ankiet

Wszystkie przedstawione wyżej atuty sprawiają, że internauci chętnie biorą udział w tego typu badaniach. Pozwala to nie tylko efektywnie wykorzystać czas spędzony w sieci, ale także pomóc w badaniu i wyrazić swoją opinię, która dla badaczy jest nieoceniona. Warto pamiętać, że zarabianie w Internecie na ankietach wiążą się z licznymi korzyściami, które zostały przywołane w tym artykule, a które motywują do regularnego brania udziału w badaniach.

"Współpraca z przedstawicielami firmy Biostat charakteryzowała się godnym pochwały profesjonalizmem, rozumieniem potrzeb klienta i szybkim reagowaniem na nie, a powstały w wyniku współpracy produkt finalny cechuje wysoka jakość"

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

"Firma Biostat wywiązuje się z swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane przez firmę rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu"

Mundipharma Polska

"Cały zakres prac powierzonych firmie Biostat, realizowany był bardzo sprawnie i szybko. Na każdym etapie pracownicy firmy, uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu"

Śląski Uniwersytet Medyczny W Katowicach
16

Lat Doświadczenia

30

Ekspertów

40

Firm Farmaceutycznych

1000

Badań

Kontakt

Biostat


ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 22 12 28 025

Tel. kom.: (+48) 668 300 664

E-mail: biuro@biostat.com.pl

www.biostat.com.pl